top of page

Titel: Tekstuitgave Regelgeving Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer

Subtitel: Editie 2023

Auteurs: mr. dr. J. van Drongelen en mr. D.J.J. Korver

Inhoud: De Tekstuitgave Regelgeving Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer is een compacte uitgave met daarin opgenomen denationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van arbeids-, rij- en rusttijden.Naast de Arbeidstijdenwet zijn de relevante delen van het Arbeid