top of page

Productinformatie en
gerelateerde documenten

Cover Tekstuitgave regelgeving vreemdelingenrecht.jpg

Over de auteurs

mr. D.S. Arjun Sharma

mr. dr. J. van Drongelen

mr. drs S.M. Groen

mr. M.A.G. Reurs

mr. A.D.M. van Rijs

 

Meer informatie over de auteurs vindt u op onze Auteurspagina.

Inleiding

Op deze productpagina van de uitgave:'Tekstuitgave Regelgeving Vreemdelingenrecht - Editie 2022/2023', vindt u een overzicht van voor het boek relevante, gerelateerde documenten. Door deze documenten toegankelijk te maken met behulp van een link, hopen we het gebruiksgemak van de uitgave te hebben vergroot, omdat u niet meer zelf hoeft te zoeken naar de regeling of bijlage, maar ook omdat u zo de papieren uitgave langer kunt gebruiken. Heeft u een regeling gevonden, dan kunt u hier controleren of die tekstueel wellicht veranderd is sinds het moment van productie van de pocket. Alle daarin opgenomen regelingen zijn bijgewerkt tot 15 september 2022.
Klik op de regeling of bijlage voor weergave van de tekst in wetten.nl. De rode bijlages zijn vervallen; stand van zaken op 27 september 2022.

Inhoud

 I     VREEMDELINGENWET 2000

 II    VREEMDELINGENBESLUIT 2000

 III   VOORSCHRIFT VREEMDELINGEN 2000

Bijlage 1. behorend bij artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, Voorschrift Vreemdelingen 2000

 

Bijlage 1a. behorend bij artikel 2.1a, eerste lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000 

 

Bijlage 2. behorend bij artikel 2.2 Voorschrift Vreemdelingen (landen van welke de onderdanen zijn vrijgesteld van de MVV-plicht)

 

Bijlage 3. behorend bij artikel 2.3 Voorschrift Vreemdelingen (categorieën vreemdelingen die toegang tot Nederland hebben, zonder in het bezit te zijn van een mvv)

 

Bijlage 3a. behorend bij bijlage 3, onder G, Voorschrift Vreemdelingen (Model Collectieve lijst voor in groepsverband reizende minderjarigen) 

 

Bijlage 3b. behorend bij bijlage 3, onder G, onder 3, Voorschrift Vreemdelingen (Model Reizigerslijst voor schoolreizen)

 

Bijlage 3c. behorend bij bijlage 3, onderdeel K

 

Bijlage 3d.

 

Bijlage 4. behorend bij de artikelen 2.4 en 4.2 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (vliegvelden, andere grensdoorlaatposten en hun openingstellingstijden)

 

Bijlage 5. behorend bij artikel 2.6, tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen (verklaring toegangverlening)

 

Bijlage 5b. behorend bij artikel 2.6, tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen (verklaring toegangverlening)

 

Bijlage 6a. behorend bij artikel 2.9 Voorschrift Vreemdelingen

 

Bijlage 6b. behorend bij artikel 2.9 Voorschrift Vreemdelingen

 

Bijlage 6c. behorend bij artikel 2.9 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000

 

Bijlage 7. behorend bij de artikelen 3.1 – 3.8 en 4.11 Voorschrift Vreemdelingen

 

Bijlage 7a. Document I

 

Bijlage 7a2. behorend bij artikel 3.1, eerste lid, onder a Schriftelijke verklaring waaruit volgt dat een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk of zijn derdelander familielid hier een tijdelijk verblijfsrecht op grond van artikel 3.4, derde lid van het Besluit geniet

 

Bijlage 7a3. behorend bij artikel 3.1, eerste lid, onderdeel a Schriftelijke verklaring waaruit volgt dat een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk of zijn derdelander familielid hier een tijdelijk verblijfsrecht op grond van artikel 3.4, derde lid van het Besluit geniet

 

Bijlage 7b. Document II

 

Bijlage 7c. Document III

 

Bijlage 7d. Document IV

 

Bijlage 7d2. Document V

 

Bijlage 7e. Document EU/EER Bijlage 7e2. Verblijfsrecht voor bepaalde tijd onder het Terugtrekkingsakkoord (economisch inactief)

 

Bijlage 7e3. Verblijfsrecht voor bepaalde tijd onder het Terugtrekkingsakkoord (economisch actief)

 

Bijlage 7e4. Verblijfsrecht voor onbepaalde tijd onder het Terugtrekkingsakkoord

 

Bijlage 7e5. Grensarbeider onder het Terugtrekkingsakkoord

 

Bijlage 7e6. Document EU/EER – artikel 8 Richtlijn 2004/38/EG

 

Bijlage 7e7. Document EU/EER – artikel 10 Richtlijn 2004/38/EG

 

Bijlage 7e8. Document EU/EER – artikel 19 Richtlijn 2004/38/EG

 

Bijlage 7e9. Document EU/EER – artikel 20 Richtlijn 2004/38/EG

 

Bijlage 7f. Document W

 

Bijlage 7f2. Document W2

 

Bijlage 7f3. Document O

 

Bijlage 7g. Sticker Verblijfsaantekening Algemeen

 

Bijlage 7h. Sticker Verblijfsaantekeningen Gemeenschapsonderdanen

 

Bijlage 7h2. Sticker Verblijfsaantekeningen Tijdelijke bescherming

 

Bijlage 7i. Sticker Verblijfsaantekeningen Vervolgprocedures

 

Bijlage 7j

 

Bijlage 7k

 

Bijlage 7l. behorend bij artikel 3.1, zes lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000

 

Bijlage 8. behorend bij artikel 3.8, eerste lid, Voorschrift Vreemdelingen (afzonderlijk inlegblad)

 

Bijlage 8a. behorend bij artikel 3.20a, eerste lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000

 

Bijlage 8aa. behorend bij artikel 3.20a, vierde lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000

 

Bijlage 8b. behorende bij artikel 3.20b, eerste lid, onder b, van het Voorschrift Vreemdelingen 2000

 

Bijlage 8c. behorend bij artikel bij artikel 3.20e, vierde lid, van het Voorschrift Vreemdelingen 2000

 

Bijlage 9. behorend bij artikel 3.22 Voorschrift Vreemdelingen

 

Bijlage 10. behorend bij artikel 3.23, tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000

 

Bijlage 10a. behorend bij artikel 3.24, derde lid, onderdeel e, Voorschrift Vreemdelingen 2000

 

Bijlage 11. behorend bij artikel 3.24 Voorschrift Vreemdelingen

 

Bijlage 12. Antecedentenverklaring

 

Bijlage 12a. behorend bij artikel 4.1a, tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000

 

Bijlage 13. behorend bij artikel 3.37f, derde lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000 (veilige landen van herkomst)

 

Bijlage 14a. IMO Bemanningslijst

 

Bijlage 14b. IMO Crew List

 

Bijlage 14c. IMO Passagierslijst

 

Bijlage 14d. IMO Passenger List

 

Bijlage 15. behorend bij artikel 4.5, eerste lid, Voorschrift Vreemdelingen

 

Bijlage 16. behorend bij artikel 4.5, tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen

 

Bijlage 17a. behorend bij artikel 7.1, eerste lid, Voorschrift Vreemdelingen

 

Bijlage 17b. behorend bij artikel 7.1, tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen

 

Bijlage 17c. behorend bij artikel 7.1, derde lid, Voorschrift Vreemdelingen

 

Bijlage 17d. behorend bij artikel 7.1, vierde lid, Voorschrift Vreemdelingen

     

Bijlage 18. behorend bij artikel 3.33a Voorschrift Vreemdelingen

 

Bijlage 19. behorend bij artikel 3.10, eerste en derde lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000

 

Bijlage 20. behorend bij artikel 1.16, eerste en tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000

 

Bijlage 21. behorend bij artikel 3.34l, eerste en tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen 2000

 

Bijlage 22. behorend bij artikel 6.2a Voorschrift Vreemdelingen 2000

 

Bijlage 23. behorend bij artikel 7.2a, tweede lid, onder f, Voorschrift Vreemdelingen 2000

 

 IV   WET ARBEID VREEMDELINGEN

 V    BESLUIT UITVOERING WET ARBEID VREEMDELINGEN 2022

 VI   REGELING UITVOERING WET ARBEID VREEMDELINGEN 2022

         Bijlage I. Uitvoeringsregels

     

Bijlage II. Overzicht van overeenkomsten met andere mogendheden dan wel bij een voor Nederland verbindend besluiten van een volkenrechtelijke organisatie waarin is vastgelegd dat er geen tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning van een vreemdeling mag worden verlangd

            

Bijlage III. Lijst van landen waarmee een vrijhandelsakkoord is afgesloten

bottom of page