top of page

Productinformatie en
gerelateerde documenten

Over bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers

Alleen voor ongeschoolde arbeid en het politieke ambt is nog geen diploma vereist

Het politieke systeem van Nederland zit in een diepe crisis. Terwijl het niet lukt om mondiale problemen als klimaatopwarming, immigratie, asiel en geopolitieke conflicten bekwaam aan te pakken, barsten in eigen land steeds nieuwe crises uit: de toeslagenaffaire, de broeikasgas- en stikstofproblematiek, de stijgende zorg- en energiekosten, de gaswinning, meer armoede en voedselbanken, gevaarzettende demonstraties, ontwrichtende stakingen met zelfs de unieke dreiging van staking door rechters en officieren van justitie. Het gaat maar door.

 

Deze opeenstapeling van crises wordt verklaard als een teken van onvoldoende bekwaamheid en geschiktheid van politieke ambtsdragers om met gezag het volk te vertegenwoordigen. Het maken van steeds dezelfde systeemfouten veroorzaakt leed, kosten en verlies van energie.

 

Het verval van het politieke systeem stoppen slaagt alleen door aan het vervullen van het politieke ambt – het belangrijkste ambt ter wereld – de hoogst denkbare eisen van bekwaamheid en geschiktheid te stellen. Waardoor waarden-volle politiek het leven in Nederland weer waardevol maakt.

Over de auteur

Mr. dr. Leo Klinkers houdt zich als bestuurskundige sinds 1970 bezig met oplossen van politieke en maatschappelijke problemen in binnen- en buitenland. Zijn talrijke publicaties gaan over methodologische aspecten die daar een rol in spelen. Zijn adagium luidt: "All sovereignty rests with the people".

bottom of page