top of page

Productinformatie en

gerelateerde documenten

Bestellen...

Inkijkexemplaar...

Inleiding

Op deze productpagina van de uitgave: 'Tekst en Toelichting op de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden', vindt u - indien van toepassing - een overzicht van voor het boek relevante, gerelateerde documenten. Door deze documenten toegankelijk te maken met behulp van een link, hopen we het gebruiksgemak van de uitgave te hebben vergroot.

Inhoud

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wijzigt Boek 7 Burgerlijk Wetboek, de Wet flexibel werken, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie in de Nederlandse wetgeving van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van 20 juni 2019 (Pb EU 2019, L 186). Deze richtlijn en daarmee de genoemde wet hebben tot doel de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor een aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden regelt de minimumrechten van iedere werknemer in de Europese Unie met betrekking tot de informatie die door de werkgever aan een werknemer moet worden verstrekt en het moment waarop die informatie moet zijn verstrekt. Daarnaast bevat de wet minimumvereisten voor arbeidsvoorwaarden, die onder meer betrekking hebben op de proeftijd, de mogelijkheid om bij meer dan een werkgever te werken (nevenarbeid), de voorspelbaarheid van de te verrichten arbeid, de overgang naar andere vormen van arbeid en de bekostiging van verplichte opleidingen.

 

Over de auteurs

  • mr. dr. J. (Harry) van Drongelen is (emer.) universitair hoofdocent bij de Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van Tilburg en (gepens.) coördinerend wetgevingsjurist bij het mi­nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • mr. A.D.M. (André) van Rijs is docent bij het Departement of Private Business en Labour Law van de Universiteit van Tilburg.

Wet- en regelgeving

Voetnootverwijzingen

Voorplat 9789083247519.jpg
bottom of page