top of page

Productinformatie en
gerelateerde documenten

Voorstel omslag 'mediation'.jpg

De bevordering van mediation: het wetgevingsproces

Mr. A. van der Steur, Dr. mr. F. Schonewille en L. Krale

Dit boek omvat de gehele 'Werdegang' van het wetgevingsproces aangaande mediation vanaf de Europese Mediationrichtlijn uit 2008, inclusief alle geconcipieerde wetteksten met toelichting en alle andere relevante documenten. Ook zijn enkele artikelen toegevoegd die bijdragen aan het begrip van dit wetgevingsproces.

 

Het leek de auteurs zeer wenselijk dat deze uitgave beschikbaar zou komen, omdat het vele goede werk dat al is verricht de afgelopen 15 jaar, om van mediation een volwaardige geschil- en conflictbeslechtingsmethodiek te maken en een volwaardig alternatief voor rechtspraak, een stevig fundament kan vormen voor de aanstaande afronding van dit proces. Inzicht in de ontstaansgeschiedenis en de achtergronden kunnen behulpzaam zijn bij het werk dat nog door de regering en de Tweede Kamer moet worden verricht om mediation wettelijk te verankeren. De bevordering van mediation: het wetgevingsproces is ook onmisbaar voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met mediation en een optimaal begrip wil hebben van de achtergronden van de wetgeving op dit terrein. 

Over de auteurs

Mr. A. (Ard) van der Steur is bestuurder en antiquaar en was advocaat, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en minister van Veiligheid en Justitie. Hij schreef meerdere initiatiefwetsvoorstellen waaronder het wetsvoorstel dat de wettelijke verankering en bevordering van mediation beoogde. Hij is een veelgevraagd spreker, consultant en directeur van het advocaten- en notariskantoor Legaltree.

 

Dr. mr. F. (Fred) Schonewille is legal mediator en mediation advocate, gespecialiseerd in mediation in de context van het familiebedrijf, nalatenschapsmediation en mediation in gecompliceerde familiekwesties. Schonewille is hoofdredacteur van Tijdschrift Conflicthantering en docent – en spreker – op het terrein van mediation en recht, relatievermogensrecht en erfrecht en (mede-)auteur van verscheidene wetenschappelijke publicaties en praktijkboeken en -artikelen op deze terreinen. Schonewille is in 2012 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het onderwerp Partijautonomie in het relatievermogensrecht; hij was voorheen notaris, Tweede-Kamerlid en universitair docent-onderzoeker aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht.

Lars Krale studeert Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij werkzaam voor Tweede Kamerlid Ulysse Ellian, de woordvoerder Justitie namens de VVD. Daarbij komt Lars veelal in aanraking met strafrechtelijke onderwerpen en vormen van alternatieve geschilbeslechting, in het bijzonder mediation. Ten aanzien van dat laatste, heeft hij zich onder andere bezig gehouden met de (verschillende initiatieven tot) wetgeving op het gebied van mediation.

bottom of page