top of page

Productinformatie en

gerelateerde documenten

Bestellen...

Inkijkexemplaar...

Abonnement...

Inleiding

Op deze productpagina van de uitgave: 'WWFT in de praktijk - Jurisprudentiebundel voor de poortwachter', vindt u - indien van toepassing - een overzicht van voor het boek relevante, gerelateerde documenten. Door deze documenten toegankelijk te maken met behulp van een link, hopen we het gebruiksgemak van de uitgave te hebben vergroot.

Inhoud

WWFT in de praktijk – Jurisprudentiebundel voor de poortwachter – bevat een uniek overzicht van jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en een enkele uitspraak over de Sanctiewet. De belangrijkste jurisprudentie op WWFT-gebied is in kaart gebracht voor alle type poortwachters. Dit omvat niet alleen banken, trustkantoren, betaalinstellingen en handelaren maar ook administratiekantoren, vrije beroepsbeoefenaren zoals accountants, belastingadviseurs, en de juridisch dienstverleners zoals de advocaat en de notaris. Het boek omvat ook een nuttig register op wetsartikelen waardoor de jurisprudentie op een bepaald gebied inzichtelijk is over alle poortwachters. Het boek borduurt voort op het Praktijkboek WWFT dat in 2017 is uitgebracht.

 

Het in de bijlage opgenomen WWFT tien stappenplan vormt ten slotte een praktische ondersteuning bij het voldoen aan de verplichtingen van het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Bij uitstek geschikt voor de compliance officer, het trustkantoor, de bankmedewerker, accountant. advocaat, notaris, toezichthouder, opsporingsambtenaar, officier van justitie of de rechterlijke macht.

Over de auteurs

  • Mr. A.T.A. Tilleman LL.M. heeft ruime ervaring met betrekking tot de anti-witwasregelgeving. Hij is actief als consultant, academisch onderzoeker en docent. In het verleden voerde hij voor het Bureau Financieel Toezicht regelmatig tuchtprocedures en bestuursrechtelijke procedures aangaande de WWFT. Ook was hij veelvuldig betrokken bij beleid en wetgevingsprojecten daaromtrent. Eerder was hij werkzaam als advocaat in de (inter)nationale praktijk en als bedrijfsjurist bij De Nederlandsche Bank en British Aerospace te Groot Brittannië. Hij voltooide twee Grotius specialisatie-opleidingen en de opleiding forensische accountancy na zijn afstuderen in Nederland en Groot Brittannië.

  • Mr. D.S. Kolkman CFE is werkzaam als toezichthouder bij het Bureau Financieel Toezicht. Hij voert onderzoeken uit bij notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren in het kader van de naleving van de WWFT. Daarnaast verzorgt hij regelmatig presentaties en schrijft artikelen in diverse tijdschriften over het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme. Voordien was hij acht jaar werkzaam als belastingadviseur in de internationale praktijk bij Deloitte en PWC. In 2006 heeft hij de postdoctorale opleiding forensische accountancy van de Universiteit Nyenrode en Universiteit Leiden afgerond. In 2015 is hij geslaagd voor het CFE examen (Certified Fraud Examiner) en sindsdien ACFE lid (www.acfe.com).

  • Mr. P.C. Speekenbrink is werkzaam als senior beleidsadviseur bij de Financial Intelligence Unit – Nederland. Hij schrijft met enige regelmaat artikelen en geeft presentaties. Daarnaast is hij actief in internationaal verband in het kader van de aanpak van financieel economische criminaliteit, in het bijzonder witwassen en de financiering van terrorisme. Voorheen was hij werkzaam bij het Korps Landelijke Politiediensten en het Ministerie van Justitie. Hij doceerde tevens bij de SSR en de Politieacademie en het Nederlands Compliance Instituut.

Abonnement WWFT in de praktijk

In het boek staan vele jurisprudentieverwijzingen, die klikbaar zijn gemaakt in een speciaal daarvoor gecreëerd abonnement. U heeft dan tijdens het lezen niet alleen de samenvatting, trefwoorden en wetsverwijzingen, maar kunt u ook door één klik bij de juiste uitspraak komen in Rechtspraak.nl of een andere publicatiebron. Met dit abonnement blijft u tevens op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van de WWFT. De auteurs van het boek zorgen voor regelmatige updates en andere relevante content. U heeft dan niet alleen een handig naslagwerk, maar ook meteen een volwaardig informatieproduct over de WWFT waarmee geen relevante ontwikkelingen mist. Ga voor meer info naar Abonnement WWFT in de praktijk voor meer informatie.

Word lid van Iustitia Scripta

Om abonnee te kunnen worden moet u zich aanmelden als lid van de site. U vindt de aanmeldmogelijkheid bovenaan de pagina's van deze website. U ontvangt dan ook meer informatie over de activiteiten van Iustitia Scripta.

Omslag Wvft in de praktijk HR - voorplat.jpg
Schermopname (26)_edited.jpg
bottom of page