top of page

Ons

Verhaal

Iustitia Scripta publiceert vakinformatie voor juridische professionals én juridische informatie ten behoeve van niet-juridische professionals. Ook juridische informatie ten behoeve van de consumentenmarkt wordt opgenomen in het portfolio.

De naam Iustitia Scripta betekent zoveel als 'geschreven rechtvaardigheid' waarmee de ambitie tot uitdrukking wordt gebracht dat de uitgeverij met haar publicaties streeft naar het leveren van een kleine bijdrage aan de kwalitatieve verbetering van het rechtsbedrijf in Nederland. Recht en rechtvaardigheid zijn helaas niet altijd twee zijden van dezelfde medaille.

De uitgever hecht grote waarde aan het proces van totstandkoming van de publicaties die worden opgenomen in het fonds en probeert in samenwerking met de auteurs en redacties te komen tot een optimaal resultaat zowel wat betreft de inhoud, maar ook door de vorm en functionaliteit die voor de presentatie van de informatie wordt gekozen.

Papier wordt al honderden jaren gebruikt om teksten te verspreiden en de manier waarop dat gebeurt, zorgt ervoor dat de informatie door de lezer al dan niet snel verwerkt kan worden. Daarbij is ook de vormgeving van de teksten van belang, maar ook het gebruik van margeteksten, sprekende hoofdregels, registers etc. zorgen voor een snelle toegang tot de informatie.

Uiteraard hebben we ook oog voor de mogelijkheden die digitaal uitgeven biedt, maar hebben de papieren uitgaven nog niet afgeschreven, zoals dit bij sommige grotere uitgeverijen wel het geval lijkt te zijn. Daar waar mogelijk wordt gewerkt met nieuwe technieken. Een voorbeeld is Grazer Legal maar ook de interactie tussen papieren uitgaven en de digitale productvorm wordt vorm en inhoud gegeven door het gebruik van QR-codes en productpagina's op de website van Iusitia Scripta.

Daarnaast is het voor auteurs en redacties, maar ook voor lezers nog steeds prettig om kennis op te doen met behulp van een boek: een tastbaar bewijs van de inspanningen die de schrijvers zich getroosten om hun kennis met anderen te delen. Om tot een goed verzorgd boek te komen is een goed samenspel tussen auteur en uitgever noodzakelijk. De zorg voor hun geesteskinderen verdienen auteurs en redacties ook, aangezien zij hun schrijfactiviteiten en redactiewerkzaamheden doorgaans verrichten buiten hun reguliere werk om: in de weekenden, avonden en vakanties, waarbij de vergoedingen doorgaans slechts een kleine tegemoetkoming zijn in de vele uren werk die gaan zitten in een publicatie. Dan is het toch prettig om de publicatie niet ergens in een online-omgeving achter een betaalmuur voor een select publiek weg te stoppen, maar zichtbaar voor iedereen die dat wil en de inspanningen op waarde weet te schatten.

Iustitia Scripta is een imprint van PMJJFrissen.com

KvK nr. 78055032/Btw-ID: NL003279530B45

bottom of page