top of page

Titel: Tekst en Toelichting Wet betaald ouderschapsverlof

Subtitel: n.v.t.

Auteurs: mr. dr. J. (Harry) van Drongelen en mr. A.D.M. (André) van Rijs

Inhoud: Richtlijn (EU) 2019/1158 bevat een aantal maatregelen om werknemers beter in staat te stellen arbeid en zorg te combineren. De maatregelen betreffen een breed palet aan verlofregelingen en aan mogelijkheden om de verplichtingen van het werk, als het werk dat toelaat, af te stemmen op de zorg voor jonge kinderen en taken in het kader van mantelzorg. Het gaat om de volgende maatregelen: a) vaderschapsverlof: tien werkdagen verlof voor vaders en ‘tweede ouders’, dat wil zeggen de partner van de moeder, vanwege de geboorte van het kind, te relateren aan de overeengekomen arbeidsduur (betaald); b) ouderschapsverlof: vier maanden verlof per ouder waarvan twee maanden niet overdraagbaar zijn op de andere ouder, te relateren aan de overeengekomen arbeidsduur (betaald); c) zorgverlof: vijf werkdagen verlof per jaar; d) arbeidsverzuim wegens overmacht in verband met dringende familieomstandigheden (ziekte of ongeval); e) flexibele werkregelingen: mogelijkheid te verzoeken om een flexibele werkregeling voor zorgdoeleinden; en f) rechtsbeschermingsmaatregelen. Een en ander is gerealiseerd via de Wet betaald ouderschapsverlof waarbij de Wet arbeid en zorg en de Wet flexibel werken zijn gewijzigd. In dit boek is allereerst een algemene, op de parlementaire geschiedenis gebaseerde toelichting opgenomen. Daar het hier gaat om een wijzigingswet is bij de artikelsgewijze toelichting eerst de oorspronkelijke wettekst opgenomen. Vervolgens is de tekst van de wijziging opgenomen, voorzien van een aan de parlementaire geschiedenis ontleende artikelsgewijze toelichting, waarna de integrale (nieuwe) wettekst is opgenomen.

Taal: Nederlands

Omvang: 142 pagina's

Prijs: € 27,50 (incl. btw)

Verzendkosten: Voor bestellingen vanuit het buitenland geldt een opslag ter grootte van het deel van de verzendkosten dat deze kosten binnen Nederland te boven gaat.

ISBN: 978-90-830661- 6- 5

NUR: 825

 

Ga voor meer informatie over deze uitgave naar de productpaginahttps://www.iustitiascripta.com/978-90-830661-6-5

Tekst en Toelichting Wet betaald ouderschapsverlof

Productcode: 978-90-830661- 6- 5
€ 27,50Prijs
    bottom of page