top of page

Titel: Tekst en Toelichting op het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie

Subtitel: n.v.t.

Auteurs: mr. dr. J. (Harry) van Drongelen en mr. A.D.M. (André) van Rijs

Inhoud: Doel van het arbeidsmigratiebeleid is de bescherming van de arbeidsmarkt en het voorkomen en bestrijden van illegale tewerkstelling. De herziening van de Wav op 1 januari 2022 bevat twee maatregelen om de positie van de arbeidsmigrant/werknemer te versterken: de maandelijkse girale betaling van loon en de facultatieve afwijzingsgrond als een werkgever geen economische activiteiten heeft. In dit boek is een algemene en artikelsgewijze toelichting opgenomen o.b.v. de parlementaire stukken.

Taal: Nederlands

Omvang: 54 pagina's

Prijs: € 15,00 (incl. btw)

Verzendkosten: Voor bestellingen vanuit het buitenland geldt een opslag ter grootte van het deel van de verzendkosten dat deze kosten binnen Nederland te boven gaat.

ISBN: 978-90-830661-7-2

NUR: 825

 

Ga voor meer informatie over deze uitgave naar de productpaginahttps://www.iustitiascripta.com/978-90-830661-7-2

Tekst en toelichting op het toekomstbestendig maken van de(...) arbeidsmigratie

Productcode: 978-90-830661-7-2
€ 15,00Prijs
    bottom of page