top of page

Titel: Tekst en Toelichting op de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Subtitel: n.v.t.

Auteurs: mr. dr. J. (Harry) van Drongelen en mr. A.D.M. (André) van Rijs

Inhoud: De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wijzigt Boek 7 Burgerlijk Wetboek, de Wet flexibel werken, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie in de Nederlandse wetgeving van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van 20 juni 2019 (Pb EU 2019, L 186). Deze richtlijn en daarmee de genoemde wet hebben tot doel de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor een aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden regelt de minimumrechten van iedere werknemer in de Europese Unie met betrekking tot de informatie die door de werkgever aan een werknemer moet worden verstrekt en het moment waarop die informatie moet zijn verstrekt. Daarnaast bevat de wet minimumvereisten voor arbeidsvoorwaarden, die onder meer betrekking hebben op de proeftijd, de mogelijkheid om bij meer dan een werkgever te werken (nevenarbeid), de voorspelbaarheid van de te verrichten arbeid, de overgang naar andere vormen van arbeid en de bekostiging van verplichte opleidingen.

Taal: Nederlands

Omvang: 90 pagina's

Prijs: € 22,50 (incl. btw)

Verzendkosten buitenland: Voor bestellingen vanuit het buitenland geldt een opslag ter grootte van het deel van de verzendkosten dat deze kosten binnen Nederland te boven gaat.

ISBN: 978-90-832475-1-9

NUR: 825

 

Ga voor meer informatie over deze uitgave naar de productpagina: www.iustitiascripta.com/978-90-832475-1-9

T&T Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoor ...

Productcode: 978-90-832475-1-9
€ 22,50Prijs
    bottom of page