top of page

Titel: Kinderen buiten spel

Subtitel: Over eenheid van beleid en financiering in de jeugdhulp

Auteur: Paul Hilte

Inhoud: Na zijn pensionering als directeur/bestuurder van een jeugdzorginstelling kon Paul Hilte aan zijn grote wens, namelijk het doen van onderzoek naar de problematiek van de jeugdzorg, gaan werken. Met Paul Vlaardingerbroek en Veronica Smits werden afspraken gemaakt over het schrijven van een proefschrift, waarin hij zijn ideeën over de inrichting van de jeugdzorg wilde neerleggen. Door zijn vroegtijdig overlijden in december 2022 heeft zijn onderzoek niet kunnen resulteren in een proefschrift en een promotie, maar desalniettemin blijft zijn werk een belangrijke bron van informatie over de geschiedenis én problematiek van de jeugdzorg.

 

De essentie van zijn betoog is het ontbreken van voldoende aandacht voor de belangen van kinderen bij de totstandkoming van de achtereenvolgende wetten op het terrein van de jeugdzorg na 1995. Financiële prikkels stonden en staan nog steeds op de voorgrond bij het bepalen van het beleid ten aanzien van zorg aan kinderen en hun gezin. Daarbij bespreekt de auteur met name het gedachtengoed van professor Mik, die, als Tweede Kamerlid dikwijls had gewezen op het belang van eenheid van beleid, uitvoering én financiering. Diepgaand en gedetailleerd beschrijft hij de totstandkoming van deze wetten, waarbij hij laat zien dat de betrokken ministeries en instituties hun eigen visies voorop stelden bij de invulling van de zorg aan kinderen en jeugdigen. Hij gaat vanaf het ontstaan van de Kinderwetten (1905) in op de ontwikkeling van de jeugdzorg in Nederland, waarbij hij de vele commissies en werkgroepen, die door de jaren heen hun licht hebben laten schijnen op de hulp aan kinderen, uitvoerig de revue laat passeren. Hij schetst, mede na gesprekken met huidige zorgverleners, een verontrustend beeld voor detoekomst, want: nog steeds staan andere belangen dan die van kinderen en hunouders voorop.

 

Dit boek biedt een keur aan informatie over zorg aan kinderen door de jaren heen, waarbij de auteur aan het einde ook nog tot aanbevelingen komt voor een bestendig een kindgerichte invulling van de zorg aan kinderen.

Taal: Nederlands

Omvang: 268 pagina's

Prijs: € 39,50 (incl. btw)

Verzendkosten: Voor bestellingen vanuit het buitenland geldt een opslag ter grootte van het deel van de verzendkosten dat de verzendkosten binnen Nederland te boven gaat.

ISBN: 978-90-833320-3-1

NUR: 766

Kinderen buiten spel

Productcode: 978-90-833320-3-1
€ 39,50Prijs
    bottom of page