top of page

Titel: Juridische kenniswijzer voor de jeugd(hulp)professional

Subtitel: Een praktisch naslagwerk

Redactie: Mr. dr. Veronica Smits en Mr. Renee Heerkens

Auteurs

Inleiding (Auteurs: Mr. dr. Veronica Smits en Mr. Renee Heerkens)

Hoofdstuk 1 Wettelijk kader (Auteur: Mr. dr. Veronica Smits)

Hoofdstuk 2 Netwerkpartners in het jeugdveld (Auteur: Mr. drs. Laura Kamphaus)

Hoofdstuk 3 De ouders van het kind (Auteur: Mr. Renee Heerkens)

Hoofdstuk 4 Gezag en voogdij (Auteur: Mr. Renee Heerkens)

Hoofdstuk 5 Verdeling zorg- en opvoedtaken en omgang (Auteur: Mr. Demy Beimans)

Hoofdstuk 6 Vrijwillige jeugdhulp (Auteur: Mr. drs. Laura Kamphaus)

Hoofdstuk 7 Gedwongen jeugdhulp (Auteur: Mr. dr. Veronica Smits)

Hoofdstuk 8 Jeugdstrafrechtelijk kader (Auteur: Mr. Willemijn van Oppenraaij)

Hoofdstuk 9 Procederen van A tot Z (Auteurs: Mr. Willemijn van Oppenraaij en Mr. Demy Beimans)

Hoofdstuk 10 Privacy (Auteur: Mr. dr. Veronica Smits)

Hoofdstuk 11 Medische zaken (Auteur: Mr. dr. Jo Dorscheidt)

Hoofdstuk 12 Bescherming van meerderjarigen (Auteur: Prof. mr. Kees Blankman)

Hoofdstuk 13 Vreemdelingenzaken (Auteur: Mr. Sander Schuitemaker)

Hoofdstuk 14 Internationale Kinderontvoering (Auteur: Drs. Suzanne Labadie LLB)

Hoofdstuk 15 Klacht- en tuchtrecht (Auteur: Mr. dr. Veronica Smits)

Hoofdstuk 16 Begrippenlijst

Inhoud: Kennis, kunde en toewijding. De belangrijkste ingrediënten om als jeugd(hulp)profes-sional uw werk goed te kunnen doen. Er wordt tegenwoordig veel van u verwacht en de belangen van uw cliënt zijn groot. Bij die hoge verwachtingen, beperkte capaciteit en een variëteit aan regels is het noodzakelijk om de wettelijke kaders goed te kennen, omdat zorg en recht in het jeugdveld steeds meer samengaan en juridische kennis dus steeds belangrijker wordt. Dit boek draagt bij aan het versterken van uw positie als jeugd(hulp)professional door uw deskundigheid op dit terrein te vergroten. Deze kenniswijzer geeft u inzicht in de vaak complexe juridische kanten van het vak. Belangrijke rechtsbegrippen worden toegelicht en u wordt geïnformeerd over uiteenlopende onderwerpen binnen het werkterrein. Met dit boek beschikt u over een compleet naslagwerk. Hierin worden onder meer het voeren van procedures in het jeugd(straf)recht, inzet van juridische middelen bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, de rechten van ouders (al dan niet met gezag), gedwongen zorg, het opbouwen van een dossier en het delen van informatie met inachtneming van de geheimhoudingsplicht en het recht op privacy, besproken. De onder-werpen zijn op een begrijpelijke wijze uitgelegd en voorzien van tal van voorbeelden. Om het hele aandachtsterrein met betrekking tot jeugdigen te kunnen bedienen – denk bijvoorbeeld aan jeugdbescherming, gezondheidszorg, onderwijs, vreemdelingenketen, politie en talloze andere sectoren waarin beroepsmatig wordt gewerkt met jeugdigen – hebben negen auteurs hun specialistische kennis gebundeld in dit boek.Naast de vele voorbeelden zijn in de uitgave ook een begrippenlijst en trefwoorden-register opgenomen om het gebruiksgemak te vergroten. Op de productpagina, die u kunt benaderen door middel van de QR-code hierna, vindt u alle verwijzingen in het boek naar documenten en internetpagina’s, die met één klik benaderbaar zijn.

Taal: Nederlands

Omvang: 506 pagina's

Prijs: €  49,50 (incl. btw)

Verzendkosten: In Nederland en België geen verzendkosten. Voor bestellingen vanuit andere landen geldt een opslag ter grootte van het deel van de verzendkosten dat de verzendkosten binnen Nederland te boven gaat. Die meerkosten zullen als separate factuur worden verzonden.

ISBN: 978-90-830661-2-7

NUR: 822, 823, 824

 

Ga voor meer informatie en aanvullende documentatie naar de productpagina van deze uitgave: https://www.iustitiascripta.com/978-90-830661-2-7. De productpagina is ook te benaderen door het scannen van de QR-code op de cover van het boek.

Juridische kenniswijzer voor de jeugd(hulp)professional

Productcode: 978-90-830661-2-7
€ 49,50Prijs
    bottom of page