top of page

do 12 sep

|

Webinar vrijwillig kader en gedwongen kader

Webinar: Vrijwillig en gedwongen kader in de jeugdhulpverlening

Webinar bestaande uit twee onderdelen: a. vrijwillig kader (aanspraak op jeugdhulp) en b. gedwongen kader (juridische middelen en procesrecht)

Webinar: Vrijwillig en gedwongen kader in de jeugdhulpverlening
Webinar: Vrijwillig en gedwongen kader in de jeugdhulpverlening

Tijd en locatie

12 sep 2024, 10:00 – 12:00

Webinar vrijwillig kader en gedwongen kader

Over het evenement

Webinar over het vrijwillig en gedwongen kader in de jeugdhulp

Boek "Juridische kenniswijzer voor de jeugd(hulp) professional"

Deelnemers aan het webinar ontvangen dit boek gratis. Het boek zal deelnemers voorafgaande aan het webinar worden toegezonden, zodat het zelfstudiegedeelte (zie hierna) vooraf kan worden bestudeerd. Uiteraard is tijdige inschrijving hiervoor een vereiste. Schrijft u laat in, dan kan het zijn dat het boek ná het webinar wordt bezorgd.

Onderdeel A. Het vrijwillig kader: aanspraak op jeugdhulp

(zelfstudie: bestuderen hoofdstuk 2 en 6)

De gemeentes zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Ouders en jeugdigen kunnen recht hebben op deze jeugdhulp. Maar hoe stelt de gemeente het recht op jeugdhulp vast? Welk onderzoek moet de gemeente uitvoeren? In dit deel van het webinar gaan we in op de aanspraken op jeugdhulp en met name op het onderzoek dat de gemeente hiervoor moet uitvoeren.

Onderdeel B. Het gedwongen kader: inzet van juridische middelen en procesrecht

(zelfstudie: bestuderen hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9 paragraaf 9.1 tot en met 9.15.2)

Als jeugdhulp in het vrijwillig kader niet van de grond komt of onvoldoende effect heeft, kan gedwongen jeugdhulpverlening worden ingezet. Een goede samenwerking met de jeugdige en zijn ouders is ook in het gedwongen kader noodzakelijk. Maar wat als die ontbreekt en dat tot gevolg heeft dat de kinderbeschermingsmaatregel niet goed kan worden uitgevoerd? In dit webinar wordt besproken welke juridische middelen er dan kunnen worden ingezet (bijv. vaststelling/wijziging van een zorgregeling/omgangsregeling of de geschillenregeling) en waar u daarbij op moet letten. Bij het toepassen van deze juridische middelen, is de gang naar de rechter (vaak) onvermijdelijk. Wat verzoekt u de kinderrechter in dat geval en hoe formuleert u uw verzoeken?

Sprekers

Veronica Smits en Frank Schulmer

SKJ-studiepunten

Deelnemers aan dit webinar ontvangen 3 studiepunten.

Tickets

  • Vrijwillig en gedwongen kader

    € 99,95

Totaal

€ 0,00

Deel dit evenement

bottom of page