top of page

Rechtsontwikkelingen

Kies de informatiesoort die u wilt raadplegen

Add a Title

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

theDAte

Add a Title

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

theDAte

Add a Title

Collapsible text is great for longer section titles and descriptions. It gives people access to all the info they need, while keeping your layout clean. Link your text to anything, or set your text box to expand on click. Write your text here...

theDAte

Iphone-spinner-2.gif

Verschenen

Logo Politica Scripta_Pagina_2.jpg

Nieuws

23 maart 2023: Gisteren heeft bij restaurant Schlemmer in Den Haag de boekpresentatie plaatsgevonden van de uitgave: De bevordering van mediation: het wetgevingsproces.

Tijdens een inspirerende bijeenkomst waarbij de auteurs - Ard van der Steur, Fred Schonewille en Lars Krale - iets vertelden over het belang van mediation en de totstandkoming van het boek, werden de eerste exemplaren uitgereikt aan Minister Weerwind voor rechtsbescherming en Kamerlid Ulysse Ellian. Na een korte pauze werd de bijeenkomst afgesloten met een discussie en was er gelegenheid om het boek aan te schaffen. De uitgave is nu ook voor iedereen te koop in de boekwinkel.

IMG20230322180536.jpg
IMG20230322181217.jpg
IMG20230322180802.jpg
IMG20230322173334.jpg
IMG20230322174518.jpg
IMG20230322174009.jpg

5 februari 2023Iustitia Scripta heeft nu ook een eigen YouTube-kanaal waarop niet alleen eigen filmpjes worden ontsloten, maar ook beeldmateriaal van derden die gerelateerd zijn aan recht, geordend volgens de rechtsgebiedenindeling van Rechtspraak.nl. Handig voor rechtenstudenten, maar ook als u te maken heeft in de praktijk met een casus op  een terrein waarop u niet zo vaak actief bent: 'Hoe zat het ook weer?'. Ga naar: Iustitia Scripta op YouTube. Als u interessante juridische video's heeft voor dit kanaal, neem dan gerust contact op via: info@iustitiascripta.com.

Iustitia Scripta op YouTube beginscherm.jpg
IMG-20230202-WA0009.jpg

Veronica Smits en Renee Heerkens die samen de redactie vormen voor dit boek

3 februari 2023: Gisteren vond de officiële boekpresentatie plaats van de Juridische kenniswijzer voor de jeugd(hulp)professional aan de Kinderombudsvrouw in het Nutshuis in Den Haag. Ga naar de korte reportage en een sfeerimpressie en lees waarom dit nieuwe boek een belangrijke bijdrage kan gaan leveren aan het verbeteren van het juridische inzicht van alle professionals in Nederland die te werken met onze jeugd. Klik op het plaatje of deze link voor de impressie en het verslag scroll helemaal omlaag.

Zie ook deze selectie uit de pers:

 

23 november 2022: Binnenkort verschijnt het onderzoek van dr. mr. drs. A.R. Haakmat naar corruptie en corruptiebestrijding in Suriname. André Haakmat was vice-premier en minister in het kabinet Chin A Sen II en onder meer actief als strafrechtadvocaat in Nederland. Hij promoveerde recent op dit onderzoek. Ga voor meer informatie naar: https://www.iustitiascripta.com/product-page/corruptie-en-corruptiebestrijding-in-suriname.

Voorplat Corruptie en corruptiebestrijding in Suriname.jpg

2 oktober 2022: De afgelopen week zijn twee nieuwe boeken verschenen.

Omslag tekstboekje regelgeving vreemdelingenrecht HR - voorplat.jpg

Titel: Tekstuitgave Regelgeving Vreemdelingenrecht

Subtitel: Editie 2022/2023

Auteurs: mr. M. A.G. Reurs, mr. S. M. Groen, mr. D.S. Arjun Sharma, mr. dr. J. van Drongelen en mr. A. D.M. van Rijs

Taal: Nederlands

Omvang: nog niet bekend

Prijs: € 60,00 (incl. btw)

Verzendkosten: Voor bestellingen vanuit het buitenland geldt een opslag ter grootte van het deel van de verzendkosten dat deze kosten binnen Nederland te boven gaat.

ISBN: 978-90-830661-8-9

NUR: 823

Voorplat Wording Omgevingswet HR.jpg

Titel: Wording van de Omgevingswet

Subtitel: Opstellen over een mega-wetgevingsproject

Auteur: Prof. dr. F.P.C.L. Tonnaer

Taal: Nederlands

Omvang: 274 pagina's

Prijs: € 37,50 (incl. btw)

Verzendkosten: Voor bestellingen vanuit het buitenland geldt een opslag ter grootte van het deel van de verzendkosten dat de verzendkosten binnen Nederland te boven gaat.

ISBN: 978-90-83247-5-33

NUR: 823

Daarnaast is een tweetal mooie recensies verschenen over WWFT in de praktijk - Jurisprudentiebundel voor de rechtspraktijk. Zie onder nieuws van 1 september 2022 hierna.

14 september 2022: Grazer® Legal NL is vandaag gelanceerd. Heeft u een drukke praktijk en weinig tijd om het nieuws op uw vakgebied bij te houden, dan is Grazer® Legal NL de oplossing voor u. Aan de hand van een vijftal door uzelf in te stellen interesseprofielen kunt u selecteren welk juridisch nieuws voor u relevant is. U kunt per profiel een e-mailattendering ontvangen.

Grazer® Legal NL volgt de rechtsgebiedenindeling van Rechtspraak.nl, dus het bijhouden van nieuwe jurisprudentie is eenvoudig. Maar ook andere Informatiesoorten, zoals: vacatures, boeken, blogs etc. kunt u toevoegen aan uw profiel, zodat u geattendeerd wordt als er nieuws is. U kunt zelfs de Nieuwszenders kiezen, dus bent u niet geïnteresseerd in blogs van collega's, dan kunt u die weglaten. Meer informatie ... of klik op de afbeelding hiernaast.

Openingscherm Grazer Legal NL 6 september 2022.jpg
Voorplat The making of the constitution HR.jpg

6 september 2022: The making of the Constitution for 'The federated states of Europe' - On the usefulness and necessety of a federal Europe

Dit Engelstalige boek is geschreven door leden van de Citizens’ Convention van de Federal Alliance of European Federalists (FAEF, www.faef.eu). Het bevat een constitutie van slechts tien artikelen voor een federaal Europa, een uitgebreide toelichting op die artikelen en een aantal studies die aspecten van federalisme verder uitdiepen.

 

Het is een antwoord op de identiteitscrisis waarin de Europese Unie verkeert. Een crisis die leidt tot het uiteenvallen van de EU, met het risico van terugvallen op de situatie van oorlogvoerende natiestaten van de 19e en 20e eeuw. Een terugval die kan en moet worden voorkomen door het Europese statensysteem veilig te loodsen naar zijn volgende fase: die van een federaal Europa.

 

Brexit, principiële conflicten tussen lidstaten van de EU en de ruzies tussen lidstaten en ‘Brussel’, geven weinig hoop op behoud van verbondenheid binnen het EU-systeem. Wat er na WOII is opgebouwd dreigt verloren te gaan; zelfs de afwezigheid van oorlog aan de oostzijde van de EU is niet meer vanzelfsprekend. De EU wordt bestuurd op een manier waarbij niemand weet wie de baas is. Gebrek aan democratisch draagvlak tast vrede, veiligheid, welvaart en geluk van ons allemaal aan. De positie van Europa in de geopolitieke arena wordt steeds zwakker. De EU verbruikt meer energie dan zij opslaat voor behoud en vernieuwing. Zij heeft het einde van haar politieke levenscyclus bereikt.

Maar een ander, een federaal Europa ligt binnen handbereik. Dat is een fundament voor:

 • een Europese samenleving, waarin de soevereiniteit van de lidstaten is gegarandeerd en de verschillende talen en culturen naast elkaar bestaan;

 • waarin een federaal orgaan zorgt voor gemeenschappelijke Europese belangen;

 • een Europa dat een stevige rol speelt in de wereldpolitiek;

 • met een bestuur dat het Europees belang dient in plaats van nationale agenda’s,

 • een federaal Europa met een beknopte constitutie die kan rekenen op het draagvlak van zijn inwoners.

 

Het boek is samengesteld door dr. Leo Klinkers, President van FAEF. Sinds 1970 houdt hij zich bezig met de vraag hoe men bestuur, beleid en organisatie kan inrichten vanuit de basis van de samenleving conform het adagium: ‘All sovereignty rests with the people’.

Alle boeken van Iustitia Scripta zijn voorzien van een QR-code waarmee u naar de productpagina kunt gaan die bij de betreffende uitgave hoort. Daar treft u aanvullende documenten aan of links naar internetverwijzingen die in de uitgave genoemd worden. Ga naar de productpagina van dit boek door op het achterplat te klikken. 

Omslag Wvft in de praktijk HR - voorplat.jpg

1 september 2022: WWFT in de praktijk - Jurisprudentiebundel voor de poortwachter (incl. de mogelijkheid tot een abonnement om bij te blijven qua ontwikkelingen op het terrein van de WWFT)

Vandaag verschenen: WWFT in de praktijk – Jurisprudentiebundel voor de poortwachter. Het boek bevat een uniek overzicht van jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en een enkele uitspraak over de Sanctiewet. De belangrijkste jurisprudentie op WWFT-gebied is in kaart gebracht voor alle type poortwachters. Dit omvat niet alleen banken, trustkantoren, betaalinstellingen en handelaren maar ook administratiekantoren, vrije beroepsbeoefenaren zoals accountants, belastingadviseurs, en de juridisch dienstverleners zoals de advocaat en de notaris. Het boek omvat ook een nuttig register op wetsartikelen waardoor de jurisprudentie op een bepaald gebied inzichtelijk is over alle poortwachters. Het boek borduurt voort op het Praktijkboek WWFT dat in 2017 is uitgebracht.

 

Het in de bijlage opgenomen WWFT tien stappenplan vormt ten slotte een praktische ondersteuning bij het voldoen aan de verplichtingen van het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Bij uitstek geschikt voor de compliance officer, het trustkantoor, de bankmedewerker, accountant. advocaat, notaris, toezichthouder, opsporingsambtenaar, officier van justitie of de rechterlijke macht.

Door middel van een QR-code op de cover van het boek kunt u ook aanvullende informatie raadplegen. Daarnaast biedt Iustitia Scripta bij deze uitgave in samenwerking met de auteurs de mogelijkheid van een abonnement om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen m.b.t. de WWFT. Daarnaast is via de abonnementspagina ook de in het boek opgenomen jurisprudentie door middel van een hyperlink naar de betreffende uitspraak opgenomen.

Schermopname (26)_edited.jpg

Boekpresentatie
Juridische kenniswijzer voor de jeugd(hulp)professional
aan de Kinderombudsvrouw op 2 februari 2023 bij het Nutshuis in Den Haag

Gisteren (2 februari 2023) was het dan zover. De lancering van een nieuw juridisch naslagwerk voor professionals in de jeugd(hulp)verlening. Een boek voor niet-juristen, maar natuurlijk mogen ook juristen er gebruik van maken. In ieder geval is het recht toegankelijk gemaakt voor medewerkers in de jeugdzorg die wel met recht te maken hebben, maar niet juridisch geschoold zijn. 

De uitreiking vond plaats bij het Nutshuis in Den Haag met voorafgaand een minisymposium met drie sprekers uit het veld.

In haar welkomstwoordje sprak Veronica Smits onder meer haar hoop uit dat het boek zal bijdragen aan begrip van en kennis over het recht bij de inhoudelijk deskundigen om daarmee te komen tot een verbinding tussen recht en zorg in het jeugdveld; dit in het belang van de kinderen en hun ouders.

Lian Smits, bestuurder van Sterk Huis en Veilig Thuis Midden-Brabant, liet haar licht schijnen op het belang van wet- en regelgeving voor de sector, maar ook de beperking die dit dat kan opleveren in de praktijk.

Jolita de Veth, manager opvoeding en behandeling van JJI De Hartelborgt beschreef de ontwikkeling van het jeugdstrafrecht vanaf begin 1900 tot 2022, waarbij zij met name in ging op de verschillende wijzen van benadering van de kinderen in de JJI, maar ook de parallellen die er zijn geweest in het verleden. Het boek zal ook in haar sector van meerwaarde zijn, verwacht zij

 

Olaf Prinsen, sinds een aantal jaren directeur Jeugdzorg Nederland, schetste aan de hand van een aantal voorbeelden zijn verwondering over het werken in de jeugdzorg.

De uitreiking aan Margrite Kalverboer, kon door ziekte helaas niet doorgaan, maar de honneurs werden waargenomen door Coby van der Kooi, die vertelde over de reden waarom de Kinderombudsvrouw ervoor gekozen had om een voorwoord voor het boek te schrijven.

Ook de aanwezige auteurs en redactie ontvingen hun eerste exemplaar en zelfs de vormgever van de cover en het binnenwerk was aanwezig.

Na afloop was er uiteraard gelegenheid voor een informeel samenzijn met een glaasje en hapje.

Een zeer geslaagde en leerzame middag en de aftrap van een prachtig nieuw boek met bijbehorende productpagina voor de sector met als belangrijkste kenmerken: 

 • Recht toegankelijk voor niet-juristen

 • Tientallen praktijkvoorbeelden en tips

 • Casussen om de kennis te toetsen

 • Uitgebreide begrippenlijst

 • Trefwoordenregister

 • Geschreven door negen vakspecialisten

 • 506 pagina’s in klare taal

Laten we mét Olaf Prinsen hopen dat de sector bij een volgende druk te maken heeft met minder regelgeving, hetgeen zich vertaalt in minder pagina's, zodat de professionals in vertrouwen kunnen doen waar ze het beste in zijn, namelijk het weer 'op de fiets zetten, troosten en een arm om de jeugdige heen slaan', in plaats van pleisters plakken en betadine op de wond doen, wat misschien wel meetbaar is, maar waarmee de jongere toch het minst geholpen is.

 

Jeugdzorg gaat toch vooral om zorg en niet vooral over geld zoals nu vaak het geval is.

9789083066127 voorplat.pcovr.jpg

Ga voor informatie over ál onze uitgaven naar het menu-item Productpagina's of ga naar onze Boekwinkel

bottom of page