Nieuws

23 november 2022: Binnenkort verschijnt het onderzoek van dr. mr. drs. A.R. Haakmat naar corruptie en corruptiebestrijding in Suriname. André Haakmat was vice-premier en minister in het kabinet Chin A Sen II en onder meer actief als strafrechtadvocaat in Nederland. Hij promoveerde recent op dit onderzoek. Ga voor meer informatie naar: https://www.iustitiascripta.com/product-page/corruptie-en-corruptiebestrijding-in-suriname.

Voorplat Corruptie en corruptiebestrijding in Suriname.jpg

2 oktober 2022: De afgelopen week zijn twee nieuwe boeken verschenen.

Omslag tekstboekje regelgeving vreemdelingenrecht HR - voorplat.jpg

Titel: Tekstuitgave Regelgeving Vreemdelingenrecht

Subtitel: Editie 2022/2023

Auteurs: mr. M. A.G. Reurs, mr. S. M. Groen, mr. D.S. Arjun Sharma, mr. dr. J. van Drongelen en mr. A. D.M. van Rijs

Taal: Nederlands

Omvang: nog niet bekend

Prijs: € 60,00 (incl. btw)

Verzendkosten: Voor bestellingen vanuit het buitenland geldt een opslag ter grootte van het deel van de verzendkosten dat deze kosten binnen Nederland te boven gaat.

ISBN: 978-90-830661-8-9

NUR: 823

Voorplat Wording Omgevingswet HR.jpg

Titel: Wording van de Omgevingswet

Subtitel: Opstellen over een mega-wetgevingsproject

Auteur: Prof. dr. F.P.C.L. Tonnaer

Taal: Nederlands

Omvang: 274 pagina's

Prijs: € 37,50 (incl. btw)

Verzendkosten: Voor bestellingen vanuit het buitenland geldt een opslag ter grootte van het deel van de verzendkosten dat de verzendkosten binnen Nederland te boven gaat.

ISBN: 978-90-83247-5-33

NUR: 823

Daarnaast is een tweetal mooie recensies verschenen over WWFT in de praktijk - Jurisprudentiebundel voor de rechtspraktijk. Zie onder nieuws van 1 september 2022 hierna.

14 september 2022: Grazer® Legal NL is vandaag gelanceerd. Heeft u een drukke praktijk en weinig tijd om het nieuws op uw vakgebied bij te houden, dan is Grazer® Legal NL de oplossing voor u. Aan de hand van een vijftal door uzelf in te stellen interesseprofielen kunt u selecteren welk juridisch nieuws voor u relevant is. U kunt per profiel een e-mailattendering ontvangen.

Grazer® Legal NL volgt de rechtsgebiedenindeling van Rechtspraak.nl, dus het bijhouden van nieuwe jurisprudentie is eenvoudig. Maar ook andere Informatiesoorten, zoals: vacatures, boeken, blogs etc. kunt u toevoegen aan uw profiel, zodat u geattendeerd wordt als er nieuws is. U kunt zelfs de Nieuwszenders kiezen, dus bent u niet geïnteresseerd in blogs van collega's, dan kunt u die weglaten. Meer informatie ... of klik op de afbeelding hiernaast.

Openingscherm Grazer Legal NL 6 september 2022.jpg
Voorplat The making of the constitution HR.jpg

6 september 2022: The making of the Constitution for 'The federated states of Europe' - On the usefulness and necessety of a federal Europe

Dit Engelstalige boek is geschreven door leden van de Citizens’ Convention van de Federal Alliance of European Federalists (FAEF, www.faef.eu). Het bevat een constitutie van slechts tien artikelen voor een federaal Europa, een uitgebreide toelichting op die artikelen en een aantal studies die aspecten van federalisme verder uitdiepen.

 

Het is een antwoord op de identiteitscrisis waarin de Europese Unie verkeert. Een crisis die leidt tot het uiteenvallen van de EU, met het risico van terugvallen op de situatie van oorlogvoerende natiestaten van de 19e en 20e eeuw. Een terugval die kan en moet worden voorkomen door het Europese statensysteem veilig te loodsen naar zijn volgende fase: die van een federaal Europa.

 

Brexit, principiële conflicten tussen lidstaten van de EU en de ruzies tussen lidstaten en ‘Brussel’, geven weinig hoop op behoud van verbondenheid binnen het EU-systeem. Wat er na WOII is opgebouwd dreigt verloren te gaan; zelfs de afwezigheid van oorlog aan de oostzijde van de EU is niet meer vanzelfsprekend. De EU wordt bestuurd op een manier waarbij niemand weet wie de baas is. Gebrek aan democratisch draagvlak tast vrede, veiligheid, welvaart en geluk van ons allemaal aan. De positie van Europa in de geopolitieke arena wordt steeds zwakker. De EU verbruikt meer energie dan zij opslaat voor behoud en vernieuwing. Zij heeft het einde van haar politieke levenscyclus bereikt.

Maar een ander, een federaal Europa ligt binnen handbereik. Dat is een fundament voor:

  • een Europese samenleving, waarin de soevereiniteit van de lidstaten is gegarandeerd en de verschillende talen en culturen naast elkaar bestaan;

  • waarin een federaal orgaan zorgt voor gemeenschappelijke Europese belangen;

  • een Europa dat een stevige rol speelt in de wereldpolitiek;

  • met een bestuur dat het Europees belang dient in plaats van nationale agenda’s,

  • een federaal Europa met een beknopte constitutie die kan rekenen op het draagvlak van zijn inwoners.

 

Het boek is samengesteld door dr. Leo Klinkers, President van FAEF. Sinds 1970 houdt hij zich bezig met de vraag hoe men bestuur, beleid en organisatie kan inrichten vanuit de basis van de samenleving conform het adagium: ‘All sovereignty rests with the people’.

Alle boeken van Iustitia Scripta zijn voorzien van een QR-code waarmee u naar de productpagina kunt gaan die bij de betreffende uitgave hoort. Daar treft u aanvullende documenten aan of links naar internetverwijzingen die in de uitgave genoemd worden. Ga naar de productpagina van dit boek door op het achterplat te klikken. 

Omslag Wvft in de praktijk HR - voorplat.jpg

1 september 2022: WWFT in de praktijk - Jurisprudentiebundel voor de poortwachter (incl. de mogelijkheid tot een abonnement om bij te blijven qua ontwikkelingen op het terrein van de WWFT)

Vandaag verschenen: WWFT in de praktijk – Jurisprudentiebundel voor de poortwachter. Het boek bevat een uniek overzicht van jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en een enkele uitspraak over de Sanctiewet. De belangrijkste jurisprudentie op WWFT-gebied is in kaart gebracht voor alle type poortwachters. Dit omvat niet alleen banken, trustkantoren, betaalinstellingen en handelaren maar ook administratiekantoren, vrije beroepsbeoefenaren zoals accountants, belastingadviseurs, en de juridisch dienstverleners zoals de advocaat en de notaris. Het boek omvat ook een nuttig register op wetsartikelen waardoor de jurisprudentie op een bepaald gebied inzichtelijk is over alle poortwachters. Het boek borduurt voort op het Praktijkboek WWFT dat in 2017 is uitgebracht.

 

Het in de bijlage opgenomen WWFT tien stappenplan vormt ten slotte een praktische ondersteuning bij het voldoen aan de verplichtingen van het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Bij uitstek geschikt voor de compliance officer, het trustkantoor, de bankmedewerker, accountant. advocaat, notaris, toezichthouder, opsporingsambtenaar, officier van justitie of de rechterlijke macht.

Door middel van een QR-code op de cover van het boek kunt u ook aanvullende informatie raadplegen. Daarnaast biedt Iustitia Scripta bij deze uitgave in samenwerking met de auteurs de mogelijkheid van een abonnement om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen m.b.t. de WWFT. Daarnaast is via de abonnementspagina ook de in het boek opgenomen jurisprudentie door middel van een hyperlink naar de betreffende uitspraak opgenomen.

Schermopname (26)_edited.jpg

Recent verschenen

Voorplat 9789083247519.jpg
Voorplat TenT Wet Betaald ouderschapsverlof HR.jpg
Tekst en toelichting op het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van ar
Cover Inreisverbod_Pagina_1.jpg
Cover Handboek voor de ontslagpraktijk bij het UWV .jpg
Omslag Wvft in de praktijk HR - voorplat.jpg
Voorplat The making of the constitution.jpg
Voorplat Wording Omgevingswet HR.jpg
Cover Tekstuitgave regelgeving vreemdelingenrecht.jpg

Ga voor informatie over ál onze uitgaven naar het menu-item Productpagina's of ga naar onze Boekwinkel

 

Terugblik Symposium Inreisverbod

Op donderdag 27 januari 2022 was het symposium over het inreisverbod. Dit symposium stond in het teken van de onlangs verschenen vierde druk van Aniel Pahladsingh (senior jurist EU-recht bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Jim Waasdorp (rechter in de rechtbank Den Haag) over dit onderwerp. In de studio van Felix Meritis te Amsterdam spraken deskundigen over het inreisverbod en aanverwante instrumenten vanuit verschillende invalshoeken. Simon van der Woude (advocaat te Amsterdam) besprak het inreisverbod in het vreemdelingenrecht. Meer in het bijzonder ging hij in op de vraag wanneer de duur van een inreisverbod afloopt, wie dat aannemelijk moet maken en welke problemen zich daarbij kunnen voordoen. Eric Druijf (senior rechter in de rechtbank Midden-Nederland) analyseerde het inreisverbod in het strafrecht. Hij besprak artikel 197 Sr in het licht van de arresten van het EU-Hof in de zaken Ouhrami en JZ, en het daaropvolgende arrest van de Hoge Raad van 1 december 2020. Het symposium werd afgesloten met een paneldiscussie waaraan ongeveer 50 deelnemers digitaal meededen. Dagvoorzitter was John Bouwman (senior rechter in de rechtbank Overijssel). Het boek werd digitaal uitgereikt aan Monique Kremer, voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

 

Het symposium werd georganiseerd door Stichting Migratierecht Nederland in samenwerking met Uitgeverij Iustitia Scripta.

Cover Inreisverbod_Pagina_1.jpg
IMG20220127150250.jpg
IMG20220127150257.jpg
IMG20220127135445.jpg