top of page

Titel: Vrouwenkiesrecht

Auteur: dr. Aletta H. Jacobs en Frederike S. van Balen-Klaar

Bewerker: P.M.J.J. Frissen 

Inhoud: Deze heruitgave van het werk “Vrouwenkiesrecht” van Aletta Jacobs en Frederike van Balen-Klaar is een hertaling en bewerking van de oorspronkelijke tekst van dit werk. De teksten zijn zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst en betekenis daarvan hertaald om tot een uitgave te komen die tegenwoordig goed leesbaar is zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke stijl en bedoelingen van de schrijfsters. Citaten zijn ongewijzigd overgenomen. Voor de (ver)korte biografie die voorafgaat aan de hoofdtekst is gebruik gemaakt van de autobiografie “Herinneringen” van Aletta Jacobs vanuit de gedachte dat niemand anders dan zijzelf het best in staat is over haar leven te vertellen. Beschreven zijn haar kinderjaren, omdat die bepalend zijn geweest voor haar latere leven en haar uitgesproken gevoel van rechtvaardigheid. Zeker hebben het milieu waarin zij opgroeide en haar vader daarbij een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast is in geparafraseerde vorm opgenomen wat zij zelf zegt over de strijd die ze in Nederland en internationaal gevoerd heeft voor het vrouwenkiesrecht omdat dit past bij het hoofdthema van dit boek.

 

Voor de volledigheid is de rede die Aletta Jacobs heeft uitgesproken ter gelegenheid van het “Nationaal Congres van het Nederlandsch Comité van Vrouwen voor Duurzamen Vrede” dat op 28-29 april 1917 in Den Haag plaatsvond. Deze bijdrage, met als titel “De vrouw en de vredesbeweging in verband met het vrouwenkiesrecht” moet worden geplaatst in de context van de gebeurtenissen van dat moment. 

 

De bewerker heeft door middel van voetnoten belangrijke gebeurtenissen en genoemde personen toegelicht. Op de productpagina bij deze uitgave vindt u meer informatie en zijn ook de documenten opgenomen waarnaar in het boek wordt verwezen.

 

Taal: Nederlands

Omvang: 132 pagina's

Prijs: € 27,50 (incl. btw)

Verzendkosten: Voor bestellingen vanuit het buitenland geldt een opslag ter grootte van het deel van de verzendkosten dat de verzendkosten binnen Nederland te boven gaat.

ISBN: 978-90-833320-0-0

NUR: 688, 697

Vrouwenkiesrecht

Productcode: 978-90-833320-0-0
€ 27,50Prijs
    bottom of page