top of page

Titel: Tekstuitgave Regelgeving Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer

Subtitel: Editie 2023

Auteurs: mr. dr. J. van Drongelen en mr. D.J.J. Korver

Inhoud: De Tekstuitgave Regelgeving Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer is een compacte uitgave met daarin opgenomen denationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van arbeids-, rij- en rusttijden.Naast de Arbeidstijdenwet zijn de relevante delen van het Arbeidstijdenbesluit wegvervoer, de diverseministeriële regelingen en de twee beleidsregels die betrekking hebben op de boeteoplegging voor(bestuursrechtelijke) overtredingen opgenomen.Ook zijn de EU-richtlijnen en -verordeningen opgenomen die betrekking hebben op het wegvervoer.Dat geldt ook voor een tweetal verdragen, waaronder (een uittreksel van) de Handels- ensamenwerkingsovereenkomst UK – EU in verband met de Brexit.

Taal: Nederlands

Omvang: ca. 664 pagina's

Prijs: € 55,00 (incl. btw)

Verzendkosten: Voor bestellingen vanuit het buitenland geldt een opslag ter grootte van het deel van de verzendkosten dat de verzendkosten binnen Nederland te boven gaat.

ISBN: 978-90-832475-7-1

NUR: 825

 

Ga voor meer informatie en aanvullende documentatie naar de productpagina van deze uitgave: https://www.iustitiascripta.com/978-90-832475-7-1. De productpagina is ook te benaderen door het scannen van de QR-code op de cover van het boek.

Tekstuitgave Regelgeving Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer Editie 2023

SKU: 978-90-832475-7-1
€55.00Price
    bottom of page