top of page

Thu, 28 Nov

|

Webinar Jeugdstrafrecht en -migratierecht

Webinar: Jeugdstrafrecht en Migratierecht

Webinar over het jeugdstrafrecht en het jeugdmigratierecht.

Webinar: Jeugdstrafrecht en Migratierecht
Webinar: Jeugdstrafrecht en Migratierecht

Time & Location

28 Nov 2024, 14:00 – 16:00

Webinar Jeugdstrafrecht en -migratierecht

About the event

Webinar over het jeugdstrafrecht en migratierecht

Boek "Juridische kenniswijzer voor de jeugd(hulp) professional"

Deelnemers aan het webinar ontvangen dit boek gratis. Het boek zal deelnemers voorafgaande aan het webinar worden toegezonden, zodat het zelfstudiegedeelte (zie hierna) vooraf kan worden bestudeerd. Uiteraard is tijdige inschrijving hiervoor een vereiste. Schrijft u laat in, dan kan het zijn dat het boek ná het webinar wordt bezorgd.

Onderdeel A. Jeugdstrafrecht

(zelfstudie: bestuderen hoofdstuk 8)

In dit webinar bespreken we wat er gebeurt als een jeugdige in aanraking komt met het jeugdstrafrecht; hoe verloopt het strafproces van de politie tot de rechter, en wie is daar allemaal nog meer bij betrokken. Ook de rechten van de jeugdige en de positie van de ouders komen aan de orde. Daarnaast bespreken we een aantal belangrijke uitgangspunten in jeugdstrafrecht, wie onder het jeugdstrafrecht valt en welke straffen en maatregelen aan een jeugdige opgelegd kunnen worden

Onderdeel B. Migratierecht

(zelfstudie: bestuderen hoofdstuk 13)

Kinderen hebben op grond van het Verdrag inzake de rechten van het kind (hierna: IVRK) eigen rechten en kunnen eigen gronden hebben om bescherming te zoeken. Ook kinderen die asiel aanvragen in Nederland en kinderen die geen verblijfsrecht hebben, vallen net zoals alle andere minderjarigen in Nederland onder de werking van het IVRK.

Toch ondervinden deze kinderen vaak moeilijkheden bij de realisatie van hun rechten. Als jeugd(hulp)professional kunt u op verschillende manieren in aanraking komen met deze kinderen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een kind zonder verblijfsrecht in Nederland dat onder toezicht wordt geplaatst of een kind zonder verblijfsrecht dat knelpunten ervaart bij de toegang tot onderwijs of zorg. Na dit webinar kent u de veelvoorkomende begrippen die langskomen in migratieprocedures en de voor het migratierecht relevante kinderrechten. Ook knelpunten uit de praktijk, gerelateerd aan de verblijfspositie van kinderen, komen aan bod.

Sprekers

Willemijn van Oppenraaij en Sander Schuitemaker

SKJ-studiepunten

Deelnemers aan dit webinar ontvangen 3 studiepunten.

Tickets

  • Jeugdstrafrecht/-migratierecht

    €99.95

Total

€0.00

Share this event

bottom of page