top of page

Mon, 21 Oct

|

Gezondheidsrecht/Meerderjarigenbescherming

Webinar: Gezondheidsrecht en Meerderjarigenbescherming

Webinar in twee delen: onderdeel A: Gezondheidsrecht & minderjarige zorgvragers in de jeugdhulpverlening en onderdeel B: Bescherming van meerderjarigen

Webinar: Gezondheidsrecht en Meerderjarigenbescherming
Webinar: Gezondheidsrecht en Meerderjarigenbescherming

Time & Location

21 Oct 2024, 14:00 – 16:00

Gezondheidsrecht/Meerderjarigenbescherming

About the event

Webinar over het gezondheidsrecht en de meerderjarigenbescherming

Boek "Juridische kenniswijzer voor de jeugd(hulp) professional"

Deelnemers aan het webinar ontvangen dit boek gratis. Het boek zal deelnemers voorafgaande aan het webinar worden toegezonden, zodat het zelfstudiegedeelte (zie hierna) vooraf kan worden bestudeerd. Uiteraard is tijdige inschrijving hiervoor een vereiste. Schrijft u laat in, dan kan het zijn dat het boek ná het webinar wordt bezorgd.

Onderdeel A: Gezondheidsrecht & minderjarige zorgvragers in de jeugdhulpverlening

(zelfstudie: bestuderen hoofdstuk 11)

In de jeugdhulpverlening bestaat een smalle grens tussen hulp en zorg. Daar waar die zorg in een context van gezondheidszorg plaatsvindt, zijn doorgaans ook gezondheidsrechtelijke regelingen van toepassing. In dit webinar wordt stilgestaan bij de belangrijkste regelingen op dit terrein, met name bij hun betekenis voor (de kwaliteit van) de zorgverlening aan jeugdigen. Bijzondere aandacht bestaat hierbij voor zowel de somatische zorg als de geestelijke gezondheidszorg, de beslisvaardigheid van jeugdige zorgvragers en de juridische ruimte voor zorgverlening tegen de wil van de jeugdige.

Onderdeel B: Bescherming van meerderjarigen

(zelfstudie: bestuderen hoofdstuk 12)

Dit webinar-gedeelte sluit aan bij het voorgaande en volgt de jongvolwassen hulpvrager. Voor jongeren die na het meerderjarigen worden nog steeds behoefte hebben aan ondersteuning en bescherming bestaan er drie maatregelen die door de rechter kunnen worden opgelegd. Zij kunnen ingaan op het moment dat iemand 18 jaar wordt. Dit zijn mentorschap, bewind en curatele. Deze maatregelen hebben betrekking op zorgbeslissingen, financiële beslissingen of, bij curatele op allebei. Ook op onbekwaamheid wordt ingegaan.

Sprekers

Jo Dorscheidt en Kees Blankman

SKJ-studiepunten

Deelnemers aan dit webinar ontvangen 3 studiepunten.

Tickets

  • Webinar Gezondheidsrecht...

    €99.95

Total

€0.00

Share this event

bottom of page