Productinformatie en gerelateerde documenten

Cover Jeugdhulp professioneel.jpg

Wet- en regelgeving

Verwijzingen

Hoofdstuk 1

AANBEVOLEN LITERATUUR

HOOFDSTUK 2

A. Bakker en I.J. ten Berge in hun boek ‘Veilig thuis? Handreiking voor het beoordelen en bespreken van veiligheid van kinderen in hun thuissituatie’ (2005, NIZW)

 

Boeken

  • Reurs, M.A.G. e.a. 2022, Tekstuitgave Regelgeving Vreemdelingenrecht - Editie 2022/2023, Iustitia Scripta, 2022, ISBN 9789083066189

  • Hutten, W.K. 2021, Boom Basics Asiel- en migratierecht, Boom uitgevers Den Haag ISBN 9789462909052

Artikelen

  • Herweijer M.A.C. 2017, In de kinderschoenen. Naar een volwassen benadering van het belang van het kind in het vreemdelingenrecht - Asiel&Migrantenrecht 2017, nr. 8

  • Reneman, A.M. 2011 Het kinderrechtenverdrag krijgt tanden, -, Asiel & Migrantenrecht 2011 nr. 8

  • Schuitemaker, S. e.a. 2022 Het hogere belang van het kind onvoldoende uitgewerkt in Nederlands migratierecht - Asiel & Migrantenrecht 2022, nr. 3

  • Nissen, E. 2021, Jeugd(beschermings)recht en vreemdelingenrecht. Een juridisch-empirische analyse, WODC rapport 3165 / Nissen e.a. Radboud Universiteit Nijmegen - Centrum voor Migratierecht (CMR) 2021

  • Nissen, E. en Sportel, I. 2022, ‘Een ondertoezichtstelling in een jasje van een tijdelijke voogdij - de spanningsvolle elementen van het jeugd(beschermings)recht en vreemdelingenrecht nader onderzocht’, Asiel & Migrantenrecht 2022, nr. 3